Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhiều dự án xử lý nước thải không hiệu quả

Nhiều dự án xử lý nước thải tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang gặp rắc rối liên quan tới năng lực nhà thầu, chất lượng thiết bị, quản lý vận hành, bảo hành, bảo trì... Các dự án do Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Busadco) quản lý và chuyển giao cho đơn vị khác....