Chính phủ đồng ý mua 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 110/NQ-CP về mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc....