Kỳ quan Việt Nam được triển lãm trực tuyến trên toàn thế giới

“Kỳ quan Việt Nam” của Google Arts & Culture, góp phần đưa các sản phẩm du lịch của Việt Nam đến gần với khách du lịch hơn, lưu trữ và quảng bá các thắng cảnh tự nhiên, di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận cho thế giới chiêm ngưỡng....