UNESO công bố kết quả Cuộc thi vẽ minh họa về thành phố sáng tạo Hà Nội

Ngày 22/9, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) đã phối hợp công bố kết quả Cuộc thi vẽ minh họa...