Tập đoàn T&T đang nghiên cứu đầu tư 8 dự án tại Đồng Tháp

Tại tỉnh Đồng Tháp, Tập đoàn T&T hiện đang khảo sát, lập quy hoạch 8 dự án; đó là các dự án khu đô thị, khu thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao....