Ba đại gia và hành trình thâu tóm đất công tại Vinafood 2

Theo Thanh tra Chính phủ, Vinafood 2 đã bắt tay cùng Công ty Việt Hân 4 lần làm trái chỉ đạo của Thủ tướng, "phù phép" 6.200m2 đất công sản thành đất tư, lập dự án khống để vay ngân hàng nhiều nghìn tỷ đồng....