Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh áo dài và phụ nữ Việt

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh áo dài và phụ nữ Việt, nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam....