Biểu diễn

Cuộc chiến ở riêng

(PNTĐ) - Nhà ông bà Hoan tối đó to tiếng với nhau chỉ vì anh con trai của ông bà lên tiếng xin được ra ngoài ở riêng nhưng ông bà không đồng ý.