81 công ty được cấp phép môi giới chứng khoán

Theo danh sách công bố chính thức của ủy ban chứng khoán nhà nước thì hiện cơ quan này đã cấp phép cho 81 công ty.