Hàng hóa hương hiệu

Dấu hiệu "làm xiếc" trong các hợp đồng đấu thầu tại Công ty Điện lực Đống Đa

Nhiều sản phẩm tại Gói thầu số 7/MS-SCL 2023 và Gói thầu số 8/MS-ĐTXD 2023 do Công ty Điện lực Đống Đa triển khai có giá cao hơn so với thị trường và báo giá của nhà sản xuất. Tuy nhiên, Điện lực Đống Đa không trả lời trực tiếp về vấn đề này…