Chung khảo Cuộc thi hùng biện “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

Tối 7/12, tại Trung tâm Văn hóa Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức vòng Chung khảo Cuộc thi hùng biện “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.