Cảnh báo tình trạng lừa bán "phòng ảo" ở Hà Giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo khách du lịch đặt "phòng ảo" đang diễn ra trên địa bàn huyện Đồng Văn.