Đề xuất thuê nhà từ 15 m2 mới được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội

Trong dự thảo đang lấy ý kiến người dân, UBND thành phố Hà Nội có đề xuất quy định người đi thuê, mượn, ở nhờ muốn đăng ký thường trú trong nội thành phải có diện tích ở tối thiểu 15 m2.