Nga không kích, nổ lớn ở thành phố cảng Odessa

Cảnh báo không kích đã vang lên ở thành phố cảng Odessa. Khói đen cũng đã được nhìn thấy trong thành phố.