Trường tiểu học Hoàng Diệu: Phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh

Trường Tiểu học Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) luôn xác định hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao là một phần không thể thiếu trong các hoạt động của nhà trường.