Khi thế giới ‘nghiện’ Facebook

Sự cố không thể truy cập Facebook và các nền tảng của mạng xã hội này như Instagram và WhatsApp vừa qua đã cho thấy sự độc quyền của các mạng xã hội cũng như việc bị phụ thuộc quá nhiều của người dùng vào MXH đã đến mức báo động.