Giáo dục

Cần quy định Lịch sử là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông với kiến thức phù hợp

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội vừa có báo cáo chuyên đề gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn Lịch sử cấp trung học phổ thông.