"San Jose sức hút của một thành phố năng động"

Tại San Jose, du khách còn có thể khám phá trang trại nho Alamitos Vineyards nằm ở khu phố New Almaden yên bình. Nơi đây vốn là thị trấn khai thác quặng thủy ngân trước đây.