Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2024 cao kỷ lục

Tháng 1/2024 Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.