Tư vấn Du lịch

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024 - Từ trải nghiệm tới trái tim

Ngày 25/4, tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.