Tổ chức Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2471/QĐ-BCT ngày 21/11/2022 về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022” tổ chức từ ngày 28/11 - 4/12.