Ra mắt Trung tâm an toàn Google dành cho người Việt Nam

Google đã hợp tác cùng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) giới thiệu Trung tâm An toàn Google và chương trình An toàn hơn cùng Google dành cho người dùng Việt.