Môi trường

 “Cùng GenG sống Xanh đi” truyền cảm hứng cho cộng đồng về lối sống thân thiện với môi trường

Chiến dịch “Cùng GenG sống Xanh đi” truyền cảm hứng cho cộng đồng lối sống khỏe mạnh, thân thiện với môi trường.