Sản phẩm mới

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.