Sản phẩm mới

Kinh nghiệm phát triển văn hoá Việt từ “Làn sóng Hallyu” Hàn Quốc

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được nâng lên thành “Đối tác toàn diện trong thế kỷ XXI” vào năm 2001 và “Đối tác hợp tác chiến lược” năm 2009, các sự kiện này là kết quả của sự hợp tác lâu dài, bền vững của cả hai nước, trong đó không thể không kể đến hợp tác văn hóa song phương.