Bảo vệ người tiêu dùng

Phát hiện 17/18 điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang có sai phạm

17/18 địa điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang có một số tồn tại, vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.