Chuyển động văn hóa

Giữ gìn ký ức chiến tranh qua những di vật liệt sĩ

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao hồ sơ chứng tích chiến tranh cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.