Di sản

Bàn giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Hảng Pồ ở Đắk Lắk

Lễ hội Hảng Pồ không chỉ là ngày hội của đồng bào dân tộc Tày, Nùng mà còn là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc.