Di sản

Nét văn hóa đặc sắc về lễ kết nghĩa anh em của dân tộc Ê Đê

Lễ kết nghĩa anh em của dân tộc Ê Đê là một nét văn hóa đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cuộc sống, sinh hoạt giữa các cộng đồng dân tộc.