Xem xét ghi danh Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

Hoàng Huyền
Theo Cục Di sản văn hóa cho biết, hồ sơ đề nghị ghi danh Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới sẽ được UNESCO chính thức xem xét trong phiên họp vào tháng 9/2023.

de-nghi-ghi-danh-vinh-ha-long-quan-dao-cat-ba-la-di-san-the-gioi-dulichgiaitri-van-hoa-1680078018.jpg
Đảo Cát Bà

Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm hơn 360 đảo, trong đó có đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 9-2013, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm định, tổ chức trên đã dự thảo quyết định, trình Ủy ban Di sản thế giới, khuyến nghị Việt Nam: Xem xét nối dài Vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà, đáp ứng các tiêu chí ghi danh. Sau thời gian bổ sung, củng cố, đến nay hồ sơ đã được hoàn thiện theo các tiêu chí UNESCO công nhận, đồng thời bổ sung tiêu chí đa dạng sinh học.

Việc đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới nhằm gìn giữ, bảo tồn, duy trì giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học cho các thế hệ mai sau, đồng thời giúp chúng ta nhận thức rõ Quần đảo Cát Bà là quà tặng vô giá của thiên nhiên cho con người, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam.

Quần đảo Cát Bà trở thành Di sản thế giới cũng đồng thời được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Cát Bà, quảng bá và nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, thu hút các lĩnh vực đầu tư kinh tế sinh thái.

Quần đảo Cát Bà đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt vào năm 2013. Vịnh Hạ Long đã vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản tự nhiên thế giới lần thứ 2 vào năm 2020.

Kim Thoa