Tin tức

Quảng Ngãi: Gần 15,5 nghìn vị trí công việc tìm người lao động

Mức lương tuyển dụng lao động từ 5 triệu đến 17 triệu đồng mỗi tháng.