Thị trường

Diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành Công nghiệp”

Ngày 24/5/2024, Báo Xây dựng phối hợp với các sở, ngành tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh - kinh tế xanh ngành Công nghiệp” tại thành phố Bắc Ninh.