Sao

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 suất tham dự Olympic Paris 2024

(Chinhphu.vn) - Ngày 21/4, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Huệ đã giành suất chính thức thứ 8 và 9 cho thể thao Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024.