Chủ động đổi mới, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số vào biên tập sách

(Chinhphu.vn) - Công tác chuyển đổi số trong xuất bản được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quan tâm và triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Việc số hóa, xuất bản, phát hành điện tử trên hệ thống sach quocgia.vn, stbook.vn, thuviencoso.vn được nâng lên rõ rệt; đã gửi đăng ký xuất bản cho 536 đề tài, trong đó có 293 đề tài sách điện tử.