Cải cách tiền lương từ 1/7: Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ ra sao?

Admin
Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương được thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Tại buổi họp báo thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp 7, Quốc hội khóa XV sáng 19/5, báo chí đặt vấn đề về Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp này, trong bối cảnh thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

“Những quy định về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần và điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thay đổi thế nào ở dự thảo trình Quốc hội lần này, những thay đổi này đã được đánh giá tác động kỹ càng hay chưa, quan điểm của Ủy ban Xã hội và Chính phủ về vấn đề này ra sao? Được biết là rất sát kỳ họp rồi nhưng vẫn chưa hoàn thiện được hồ sơ để gửi đại biểu, vậy việc thông qua có đảm bảo chất lượng hay không? Có tính đến lùi thời điểm thông qua hay không?”, báo chí đặt câu hỏi.

Trả lời nội dung này, ông Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, đây là dự án luật khó, phức tạp, tác động đến đông đảo người lao động. Ủy ban Xã hội đã tiến hành lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là về vấn đề bảo hiểm xã hội một lần.

Chính sách - Cải cách tiền lương từ 1/7: Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ ra sao?

Ông Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trả lời tại họp báo.

Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, ông Lâm Văn Đoan nhấn mạnh, đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương. Hiện nay, Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Chúng tôi đang căn cứ theo đề xuất của Chính phủ để tính toán mức điều chỉnh trong Luật làm sao đảm bảo quyền lợi tối ưu cho người lao động trước và sau cải cách tiền lương. Đây là vấn đề khó, đòi hỏi cần phải có sự nghiên cứu thận trọng, Ủy ban đang phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội phương án tối ưu nhất”, ông Đoan cho biết.

Về đề xuất mức tham chiếu tính bảo hiểm xã hội thay cho mức lương cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, ông Lâm Văn Đoan nêu rõ, theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Trung ương, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở - mức lương này đã được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tính hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội và nhiều chính sách khác.

Đến ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở sẽ được bãi bỏ và Chính phủ đề xuất sử dụng mức tham chiếu tính bảo hiểm xã hội.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, hiện nay, các cơ quan của Chính phủ đang tính toán phương án phù hợp để mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở; các cơ quan của Quốc hội cũng tiến hành xem xét hoàn thiện vấn đề này.

Do đây là vấn đề tác động lớn tới người lao động, người nghỉ hưu nên việc tính mức tham chiếu cần được tính toán chặt chẽ.