Năm 2023: EVN lỗ 26.772 tỷ đồng, mỗi ngày trả hơn 50 tỷ đồng lãi vay

Admin
Năm 2023, tổng nợ vay và thuê tài chính của EVN là 311.092 tỷ đồng. Tập đoàn đã phải trả 18.982 tỷ đồng tiền lãi cho khoản trên. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. Theo đó, kết thúc năm 2023, EVN ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 500.720 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Giá vốn bán hàng của công ty tăng 7,8% so với cùng kỳ lên gần 487.678 tỷ đồng nhưng không tăng mạnh bằng doanh thu nên lợi nhuận gộp của công ty lãi tăng 23% so với năm 2022 lên 13.042 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính của EVN giảm gần một nửa so với năm trước, từ 7.382 tỷ đồng xuống còn 4.065 tỷ đồng. Theo phần thuyết minh báo cáo tài chính, phần doanh thu ngày giảm chủ yếu do lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu và lãi chênh lệch tỉ giá. 

Cụ thể, lãi đầu tư của tập đoàn giảm từ 15,5 tỷ đồng xuống 2,9 tỷ đồng; lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện giảm từ 1.168 tỷ đồng xuống còn gần 600 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện giảm mạnh từ 1.275 tỷ đồng xuống 54 tỷ đồng. 

Đặc biệt, chi phí tài chính của EVN tăng từ 24,7% so với năm trước lên 22.686 tỷ đồng. chủ yếu do lãi tiền vay tăng từ 14.504 tỷ đồng lên 18.982 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng hơn 4.000 tỷ đồng lên 22.686 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng. 

Kết quả, EVN báo lỗ sau thuế 26.772 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm 2022, công ty ghi nhận khoản lỗ 20.747 tỷ đồng. Luỹ kế 2 năm, công ty lỗ 41.824 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của EVN ghi nhận ở mức 648.983 tỷ đồng, giảm 2,58% so với hồi đầu năm. Chủ yếu là tài sản dài hạn với 477.662 tỷ đồng, chiếm 73,6% tổng tài sản. 

Kết thúc năm 2023, EVN có tổng cộng hơn 36.497 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó có 9.157 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Trong năm, công ty thu hơn 3.332 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay. 

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của EVN là 452.849 tỷ đồng, tăng 2,73% so với hồi đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay và thuê tài chính của tập đoàn này là 311.092 tỷ đồng, chiếm gần 69% tổng nợ phải trả. Trong năm qua, EVN đã phải trả 18.982 tỷ đồng tiền lãi vay, tương đương mỗi ngày phải trả khoảng 52 tỷ đồng.