Trưng bày tác phẩm chưa từng lộ diện của danh họa Van Gogh

Bức tranh kích thước 50x30cm mang tên Study for 'Worn Out' là tác phẩm đầu tay của Van Gogh, khi ông bắt đầu sự nghiệp hội họa vào năm 1882....