Vốn điều lệ MB vượt 53.000 tỷ đồng

Admin
Sau đợt phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của MB là hơn 5,3 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 52.871 tỷ đồng lên 53.063 tỷ đồng. 

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - HoSE: MBB) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, ngân hàng đã hoàn tất phân phối 19,24 triệu cổ phiếu cho 513 người với giá phát hành là 10.00 đồng/cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 192,4 tỷ đồng. Nâng tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên hơn 5,3 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 52.871 tỷ đồng lên 53.063 tỷ đồng. 

Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 5 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành, thời gian giải tỏa hạn chế chuyển nhượng là 50% số lượng cổ phiếu khi kết thúc năm thứ 3 và 100% số lượng cổ phiếu khi kết thúc năm thứ 5.

MB cũng công bố danh sách đăng ký mua cổ phiếu ESOP của 16 cán bộ cấp cao tại ngân hàng. Theo đó, nhân sự cấp cao dự kiến mua vào 3,1 triệu cổ phiếu ESOP trong lần này, người mua nhiều nhất là Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh với số lượng 547.000 cổ phiếu MBB. 

Phương án phát hành hơn 19,2 triệu cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ đã được thông qua từ ĐHĐCĐ thường niên 2023 của MB. Tuy nhiên, đến năm nay, MB mới thực hiện. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của MB cũng đã thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.579 tỷ đồng. Theo đó, ngoài việc tăng vốn thêm 7.959 tỷ đồng bằng phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, MB tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến quý II/2025. Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho hai cổ đông là SCIC và Viettel. Sau khi hoàn thành 2 kế hoạch tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB dự kiến sẽ tăng lên 61.643 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HoSE: NAB) cũng đã nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.145 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ qua 2 hình thức là phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 2.654 tỷ đồng và tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) tối đa 500 tỷ đồng.