"Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất"

Admin
Theo kế hoạch của từng địa phương mà học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè muộn nhất là sau ngày 31/5.

Theo khung kế hoạch năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II là trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Cụ thể, Bộ cho phép các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch năm học riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, đảm bảo giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (kỳ I 18 tuần và kỳ II 17 tuần); giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học với lớp 8, 9, 11,12 và 35 tuần với lớp 6, 7, 10.

Như vậy, tùy theo kế hoạch của từng địa phương mà học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ hè muộn nhất là sau ngày 31/5.

Thời gian nghỉ hè của học sinh năm 2023 sẽ kéo dài 3 tháng.

Giáo dục - Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất
Giáo dục - Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất (Hình 2).
Giáo dục - Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất (Hình 3).
Giáo dục - Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất (Hình 4).
Giáo dục - Lịch nghỉ hè 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành mới nhất (Hình 5).

Nguồn Vietnamnet.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trong trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Trúc Chi (theo Vietnamnet, GDVN)