Hà Nội có thêm trên 7,2 triệu m2 sàn nhà ở

Năm 2020, Hà Nội có thêm 7.276.495m2 sàn nhà ở, trong đó hoàn thành 5 dự án NƠXH với 550.281m2 sàn tương ứng với 5.348 căn hộ; 89 dự án NƠTM, tương ứng 6.571.944m2 sàn, 53.644 căn hộ; 5 dự án nhà ở tái định cư, tương ứng 154.270m2 sàn, 1.724 căn hộ....